Banská Bystrica

číslo: 2268

rok 1922 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano