Banská Štiavnica

číslo: 1958

rok 1921 ano
ČS. Peší pluk ano
poľná pošta áno