Bratislava

číslo: 2284

rok 1921 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano