Dobšiná

číslo: 2004

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1920 ano