Dunajská streda

číslo: 1905

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano