Fiľakovo

číslo: 1948

rok 1919 Ano
prešla bez známky ano
ČS. Peší pluk ano
poľná pošta áno