Košice

číslo: 1859

rok 1929 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano