Košice

číslo: 1866

rok 1922 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano