Košice

číslo: 1870

rok 1912 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano