Košice

číslo: 1872

rok 1926 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano