Košice

číslo: 1881

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1910 Ano