Košice

číslo: 1883

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1911 Ano