Košice - knižnica

číslo: 1855

rok 1926 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano