Kremnica

číslo: 2013

rok 1919 Ano
poľná pošta áno
zakopnická setnina Ano