Liptovský Mikuláš - sklad dreva

číslo: 1989

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano