Martin

číslo: 2301

rok 1920 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano