Martin

číslo: 2031

rok 1927 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano