Martin - chata na Martinských holiach

číslo: 2046

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano