Modrý Kameň

číslo: 1956

rok 1927 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano