Nitra

číslo: 2010

rok 1924 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1950 ano