Nízke Tatry - Štefanikova chata

číslo: 2379

rok 1929 ano
prešla + známka ano
zaujímava pečiatka Ano
Stará pečiatka horskej chaty Ano