Oravský hrad

číslo: 1984

rok 1922 ano
neprešlá ano