Partizánska Ľupča

číslo: 1990

rok 1920 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano