Pliešovce

číslo: 1909

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1933 ano