Pliešovce

číslo: 1926

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano