Slovenská Ľupča

číslo: 1974

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1931 Ano