Štos kúpele

číslo: 2280

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano