Štubnianské teplice

číslo: 2334

zaujímava pečiatka Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1920 ano