Tisovec - mineralny prameň šťavica

číslo: 1931

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1921 ano