Trenčianské Teplice - lode

číslo: 2375

rok 1923 Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano