Trenčín - námestie

číslo: 2348

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano