Trnava - jarmok

číslo: 1953

rok 1938 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano