Vrátna dolina - pri Terchovej

číslo: 1959

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano