Vysoké Tatry - Hotel kamzík

číslo: 2295

rok 1937 ano
Stará pečiatka horskej chaty Ano
prešla + známka ano