Žiar nad Hronom

číslo: 1955

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1924 ano