Žilina - 3 okienkova

číslo: 1845

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano