Žilina - Framborská cesta

číslo: 2026

rok 1920 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano