Zvolen - vlak pod hradom

číslo: 1848

rok 1919 Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano