Banská Štiavnica

číslo: 1553

rok 1922 ano
neprešlá ano