Banská Štiavnica

číslo: 2466

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1938 ano