Dobšiná

číslo: 2478

neprešlá ano
zaujímava pečiatka Ano