Kežmarok

číslo: 2051

rok 1933 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano