Košice

číslo: 1864

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1908 ano