Liptovský hrádok - hrad

číslo: 2191

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1927 ano