Podbrezová

číslo: 2061

rok 1906 ano
dlha adresa áno