Tatry - Popradské pleso - chata

číslo: 2207

rok 1935 ano
Stará pečiatka horskej chaty Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano