Trenčianské Teplice

číslo: 2235

rok 1936 Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano