Trenčianské teplice - Kúpalisko

číslo: 2134

rok 1940 Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano