Trenčín

číslo: 2248

rok 1934 Ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano