Trenčín - hrad

číslo: 2347

rok 1919 Ano
poľná pošta áno